Humanistiska fakultetens strategiska plan

Här finns Humanistiska fakultetens strategiska plan 2023-2026, beslutad av Humanistiska fakultetsnämnden 2023-09-20.