Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Ny hemsida för Humanistiska fakultetens forskarskola

Humanistiska fakultetens forskarskola har bytt webbplats och hittas numera på su.se/humanistiska-fakultetens-forskarskola. 

Öppen för anmälan: Från den språkliga till den ontologiska vändningen. Litteraturvetenskaplig teori.

Doktorandkursen "Från den språkliga till den ontologiska vändningen. Litteraturvetenskaplig teori, 7,5 hp," äger rum mellan den 25 april-30 maj vid Institutionen för kultur och estetik och är öppen för ansökan för doktorander vid Humanistiska fakulteten på Stockholms universitet.  

Call for papers: "Between Nations/Across Seas: The Transnational and Transcultural Pacific"

Organisationen NZSA:s (New Zealand Studies Association) arrangerar sin 27:e årliga konferens som är frukten av ett samarbete mellan Stockholms universitet och universitetet i Turku. Evenemanget äger rum mellan den 26-30 juni 2023. Call for papers har förlängts till 31 mars för forskare vid Stockholms universitet. 

Världens mest jämställda land? Om den svenska självbilden

Att Sverige är ”världens mest jämställda land” är en föreställning som ligger djupt rotad i den svenska identiteten. Men var kommer den här föreställningen ifrån egentligen? Studio Anekdot bjuder in till livesamtal den 29 mars på Tranströmerbiblioteket tillsammans med forskarna Fanny Ambjörnsson och Lucas Gottzén. 

Barnkultursymposium 30-31 mars 2023

"Konsten att beröra - känslor i barnkulturen." Vi får ta del av forskning där barns skapande studeras i bild, i koreografisk lek och i samtal om litteratur och på nätet där barn kan skapa känslan av att kunna vara sig själva.