Dessa procentsiffror för UGA och FUF skickas till kansliet för vidarebefordran till Ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen lägger, i sin tur, in uppgifterna om påslag i budgetverktyget Mercur. Påslagen används för beräkning av indirekta kostnader och i budgetarbetet.