Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2021
Tisdag 31 augusti, kl 13-15 (vid internat, Vår gård, Saltsjöbaden)
Tisdag 12 oktober, kl 13-15, inställt.
Tisdag 9 november, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Tisdag 14 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Vårterminen 2022
Tisdag 8 februari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 22 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 10 maj, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 14 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2021
Måndag 23 augusti, kl 10.30-12.00
Fredag 1 oktober, kl 10.00-11.30
Måndag 1 november, kl 10.30-12.00
Måndag 6 december, kl 10.30-12.00

Vårterminen 2022
Måndag 31 januari, kl 10.30-12.00
Måndag 14 mars, kl 10.30-12.00
Måndag 2 maj, kl 10.30-12.00
Fredag 3 juni, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Höstterminen 2021
Onsdag 29 september, kl 13-15. Mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 24 november, kl 13-15 (första timmen ägnas åt budget 2022). Mötet äger rum via Zoom.

Vårterminen 2022
Onsdag 16 februari, kl 13-15 (lokal meddelas senare)
Onsdag 27 april, kl 13-15 (lokal meddelas senare).

Dekanus chefsmöten med prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte.

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2021
Torsdag 23 september, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 28 oktober, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 2 december, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.

Vårterminen 2022
Torsdag 24 februari, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 7 april, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 12 maj, kl 10-12 Kungstgenen, Aula Magna.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2021
Torsdag 30 september kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 18 november, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.

Vårterminen 2022
Torsdag 17 februari, kl 10-12,  Bergsmannen, Aula Magna.
Torsdag 28 april, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna.

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2021
Onsdag 6 oktober, kl 13-15 Mötet äger rum via Zoom
onsdag 10 november, kl 13-15. Mötet äger rum via Zoom.

Vårterminen 2022
Onsdag 23 februari, kl 13-15. Mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 18 maj, kl 13-15.  Mötet äger rum via Zoom.

Träffpunkt för studievägledare/internationella koordinatorer vårterminen 2022.

Onsdag 20 april, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna. Med fika!

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Sandra Eriksson

-----------------------------------------

Prefektråd

Höstterminen 2021
Torsdag 26 augusti, kl 13-15, Mötet äger rum via Zoom
Torsdag 7 oktober, kl 13-15, inställt.
Torsdag 4 november, kl 13-15, Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 9 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Vårterminen 2022
Måndag 1 februari, kl 14-16. Albano, Hus 2, plan 2, Lärosal 8.
Onsdag 16 mars, kl 14-16, Kungstenen, Aula Magna
Onsdag 4 maj, kl 14-16, Kungstenen, Aula Magna
Onsdag 8 juni, kl 14-16, Kungstenen, Aula Magna

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Höstterminen 2021
25 augusti
6 oktober
3 november
1 december

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Höstterminen 2021
2 september
30 september
29 oktober
25 november
16 december

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson