Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
Magnus Bremmer 2021

Magnus Bremmer tilldelas Humtankpriset 2021

Magnus Bremmer, litteraturvetare och forskningsredaktör vid Stockholms universitet, belönas med Humtankpriset 2021 för sitt arbete med att föra ut humaniora i samhället bland annat via bildningsmagasinet Anekdot. Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten och Kungliga Vitterhetsakademien. 

SU

Konsten att undvika plagiering

Den här workshoppen erbjuder en möjlighet att pröva en helt nyskriven handbok mot plagiering framtagen vid Stockholms universitet under hösten 2021. I workshoppen får du arbeta med verkliga fallstudier, för att se hur man upptäcker tendenser till plagiat i ett tidigt skede och hur man förhindrar att det upprepas i framtiden. Välkommen till workshopen "Konsten att undvika plagering", den 6 december 2021. 

d

Anslag från Vetenskapsrådet till flera institutioner vid Humanistiska fakulteten

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Vid Stockholms universitet har 18 forskare beviljats projektmedel, sammanlagt rör det sig om drygt 73 miljoner. 11 av de 18 anslagen är till forskare inom humaniora.

corona puff

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Välkommen till Humanistiska fakulteten!

Humanistiska fakulteten består av 14 institutioner, centrum och institut. Vi ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen. Här studerar drygt 10 000 studenter och vi har nästan 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

Dekanbloggen
Puff möteskalendarium
Humanistiska fakultetens forskarskola puff

Sök kurser och program

Sök kurser och program Till utbildningskatalogen