Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Stipendier till forskare inom humaniora

Anna Ahlströms och Ellen Terseus stiftelse har delat ut stipendier till åtta kvinnliga forskare inom humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet.

Hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett 2023 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Richard Dyer och Susanne Ljung är årets hedersdoktorer inom humaniora.

Ny hemsida för Humanistiska fakultetens forskarskola

Humanistiska fakultetens forskarskola har bytt webbplats och hittas numera på su.se/humanistiska-fakultetens-forskarskola.