Samordnande studierektor för utbildning på grund och avancerad nivå vid institutionen

Nina Engholm
Rum: 344
Tel: 08-16 34 24
E-post: nina.engholm@arthistory.su.se

Studierektor för idéhistoria

Annika Berg
Tel: 08-16 35 23
E-post: annika.berg@idehist.su.se

Administrativ studierektor för konstvetenskap

Nina Engholm
Rum: 344
Telefon: 08-16 34 24
E-post: nina.engholm@arthistory.su.se

Pedagogisk studierektor för konstvetenskap

Andrea Kollnitz
E-post: andrea.kollnitz@arthistory.su.se

Studierektor för litteraturvetenskap

Per Anders Wiktorsson
Rum: 333
Tel: 08-16 43 70
E-post: per.anders.wiktorsson@littvet.su.se

Studierektor för lärarutbildningen

Maria Andersson
Rum: 335
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se

Studierektor för musikvetenskap

Jacob Derkert
Rum: 314, ingång Frescativägen 22B
Tel: 08-16 19 57
E-post: jacob.derkert@music.su.se

Pedagogisk studierektor för teatervetenskap

Rebecca Brinch
Rum: 302, ingång Frescativägen 26
Tel: 08-16 33 23
E-post: rebecca.brinch@teater.su.se

Administrativ studierektor för teatervetenskap

Barbro Sigfridsson
Rum: 259
Tel: 08-674 74 91
E-post: barbro.sigfridsson@teater.su.se