Den student som önskar göra uppehåll i sina studier på programnivå i ämnet konstvetenskap anmodas fylla i en blankett och lämna in till studievägledaren.

Mer information finns i dokumentet.