Programmet stödjer studentutbyte inom specifika ämnesnätverk vid universiteten i andra nordiska och baltiska länder.

Vid Institutionen för kultur och estetik ingår Litteraturvetenskap i nätverket Nordliks inom Erasmus+.

Nordlys

Studenter vid övriga ämnen vid institutionen kan ansöka om nominering till utbytesstudier i Norden genom det centrala nätverket Nordlys, inom Nordplusprogrammet. Mer information på su.se/nordlys.

Nordliks

Som student i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik kan du ansöka om utbytesstudier vid en rad nordiska och baltiska universitet där det forskas och undervisas inom litteraturvetenskap, nordiska språk och nordisk litteratur. Det gäller för studier på både grundnivå och avancerad nivå. Sammanlagt finns det 35 institutioner att välja emellan.

Studenter som söker måste ha studerat nordiska språk eller litteraturvetenskap i minst ett år.

Till aktuell utlysning.