Skulle du vilja prova på att praktisera på ett företag eller i en organisation i ett annat europeiskt land? Då kanske Erasmus+ praktik är något för dig!

Det finns tre olika typer av Erasmus+ praktik:

  • Poänggivande - som en del av en praktikkurs eller examensarbete vid Institutionen för Kultur och Estetik.
  • Icke-poänggivande - som en frivillig praktik utanför ditt studieprogram vid Institutionen för Kultur och Estetik.
  • Recent graduate - en icke-poänggivande praktik efter studierna. Du ansöker om Erasmuspraktik under din sista termin. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. Om du har fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om Erasmuspraktik. 

Hur går jag tillväga för att söka praktikplats?

  1. Läs noga igenom all information om Erasmus+ praktik på Stockholms universitets centrala hemsida.
  2. Hitta en lämplig praktikplats, och få denna godkänd av den internationella utbyteskoordinatorn på institutionen.
  3. När du och praktikplatsen kommit överens om vilken period som praktiken ska äga rum, kontaktar du utbyteskoordinatorn på IKE för att skriva Learning Agreement för Traineeship. Ditt ifyllda och signerade Learning Agreement for Traineeship ska du skicka till Erasmushandläggaren (erasmusutbyte@su.se) senast sex veckor innan praktikstart.

Observera att studenter beviljas Erasmusstipendium för praktik enligt principen "först till kvarn". Hör gärna av dig till Erasmushandläggaren (erasmusutbyte@su.se) innan du påbörjar din ansökan för att försäkra dig om att medel fortfarande finns kvar att söka.