Rebecca Brich, Personalspecialist Stockholms universitet
 

Jag menar att en grundutbildning i humaniora kan ses som del av en allmänbildning och som en bra grund att stå på oberoende av vilket område man senare kommer verka/arbeta inom. Skapandet av sig själv, den man är, och vilken plats man har i yrkeslivet är en ständigt pågående process, och jag tycker mina studier i humaniora har varit mig till stor hjälp under denna (pågående) process. Det kontaktnät jag byggde upp under utbildningen har även varit av stor nytta, såväl under studiernas gång som senare i arbetslivet. Jag har fått en djupare förståelse för akademien, för undervisning och forskning samt för verksamheten på ett stort universitet vilket jag har nytta av dagligen i mitt arbete på universitetet. Jag har haft stor nytta av analystänkandet, förmågan att söka och sammanställa information, förmågan att förstå olika tankesammanhang och tolka olika teorier och metoder.