Patrik Steorn. Foto: Eva Enarsson
Patrik Steorn. Foto: Eva Enarson

Patrik Steorn arbetar idag som museichef på Thielska galleriet. Närmast kommer han från en lektorstjänst vid Stockholms universitet, där han framför allt har forskat och undervisat inom konst- och modevetenskap. Han har också varit student och gått forskarutbildningen på Stockholms universitet.