I mitt arbete har idéhistoria som ämne bidragit till att ge mig ett allmänt historiskt perspektiv på den vetenskapliga utvecklingen. Det är en stor fördel i mitt arbete som vetenskaps- och teknikjournalist. Jag har även haft konkret nytta av innehållet i kurserna vid flera tillfällen. Bland annat i form av att jag har intervjuat forskare och författare som jag fått tips om genom kurserna i idéhistoria.

De masterkurser jag har läst i idéhistoria har givit ytterligare infallsvinklar och perspektiv. Så det är flera olika nyttor inom olika områden, från allmänbildning som är bra att kunna plocka fram vid olika tillfällen, till konkreta tips på artikelämnen. Därför anser jag att idéhistoria är ett bra komplement för den som vill bli journalist, vid sidan av en fackutbildning i exempelvis teknik, journalistik, samhällsvetenskap eller ekonomi.