Maja Salomonsson, regissör
 

Teatervetenskap läser man för att bredda sig, för att få analysverktyg och intellektuellt självförtroende (en stor investering för resten av livet). Och för att ett samhälle mår bra av att människor söker kunskap och intresserar sig för världen och konsten och vetenskapen... Jag tänker att det är viktigt att läsa det man verkligen är intresserad av, snarare än det som anses "smart" karriärmässigt, om det nu skulle stå i motsättning. Då blir det bäst i längden.

Eftersom jag regisserar teater har det varit bra med en teoretisk grund vid sidan av den praktiska. Jag tycker även vissa kurser gett mig ökad förståelse för den allmänna idé- och kulturdebatten i samhället.