Hennes bevakningsområde spänner från klassisk musik till Melodifestivalen, en bredd som hon menar hade varit omöjlig utan studier i musikvetenskap.

Kandidatexamen i musik- och litteraturvetenskap

Utöver en kandidatexamen i musik- och litteraturvetenskap vid Stockholms universitet har hon en påbyggnadsutbildning i journalistik från Uppsala universitet. Hon brukar även gästföreläsa om musikkritik varje termin på Institutionen för kultur och estetik. 

"Att återvända till institutionen är alltid en ynnest och påminnelse om hur studier och yrkesliv hänger ihop. Utan min akademiska bakgrund hade jag aldrig fått chansen att jobba med det som också är min hobby – musik".