Arbete & karriär

Hannes Meidal

Skådespelare, dramatiker och teatervetare. Fil kand från Stockholms universitet (teatervetenskap, filmvetenskap, idéhistoria) 2003, därefter studier vid Teaterhögskolan i Stockholm 2003–07.

Hannes Meidal, Skådespelare och dramatiker
 

Teatern är en komplex konstform: text, regi, skådespeleri, scenografi, kostym, ljus, ljud samverkar och bildar en helhet som, på en rad olika plan, kommunicerar med publiken. Teatervetenskapen ger en analysverktyg som hjälper en att förstå och sätta ord på det man upplevt. Eftersom teatern ”lånar” uttryck från så många andra konstformer är dessa verktyg dessutom i högsta grad applicerbara på fler områden. Många fenomen i den så kallade verkligheten, inte minst inom politiken, formas och styrs av grepp och effekter hämtade från teaterns värld.

Teatervetenskapen har gett mig kunskaper som jag har användning av dagligen. Som skådespelare ger mig pjäs- och föreställningsanalysen ledtrådar in i ett verk. Jag har fått ingångar som gör det lättare att tänka, tala och skriva om teater. Den grundläggande undervisningen i teaterhistoria gör det möjligt för mig att orientera mig i världsdramatiken. Jag tror att alla som är intresserade av att på något vis arbeta med teater – som skådespelare, regissör, scenograf, dramatiker, dramaturg, producent eller kritiker – har glädje och nytta av att studera teatervetenskap.

Intervju med Hannes Meidal, månadens alumn vid Stockholms universitet, april 2017.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Studievägledare

Idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 335
Tel: 08-674 73 20
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Konstvetenskap
Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Studievägledning ges via e-post.

Litteraturvetenskap (samt lärarutbildningen)
Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Musikvetenskap
Cécile Bardoux Lovén
E-post: studievagledare@music.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Teater- och dansvetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube