Foto: Jerker Larsson
Foto: Jerker Larsson

Dessförinnan var han projektanställd som utredare på Musikplattformen (Musikverket) och bloggade för Scenkonstmuseet. På Stockholms universitet studerade han Kulturvetarlinjen med musikvetenskap som huvudämne och socialantropologi som breddningsämne. Genom att rikta sin kandidatuppsats mot en potentiell framtida arbetsplats fick han kontakter som ledde vidare till jobb.