Cecilia Meeuwisse, Teaterproducent
 

Jag läste teatervetenskap för att bredda mina kunskaper – humanistiska ämnen är användbara inom de flesta områden! Som teaterproducent har jag stor glädje av att ha läst teatervetenskap. Att känna till teaterns historia, att ha läst många pjäser och att kunna göra en föreställningsanalys gör att jag har större chans att vara en del i produktionsprocessen. Teatersociologi är ett av de ämnen som jag som producent ständigt arbetar med.