Arbete & karriär

Carolina Frände

Teaterregissör och konstnärlig chef.

Den teoretiska grunden har för mig varit mycket viktig i min vidare utbildning och yrkesbana. De samhälleliga, historiska och analytiska perspektiven, den forskande hållningen och det kritiska ögat är fundament som jag använder mig av dagligen i mitt yrkesutövande. Jag tänker att universitetsstudier i humaniora och samhällsorienterade ämnen i stort ger mycket god grund för att gå vidare med det man senare kommer att ägna sig åt i yrkeslivet.

Jag blev teaterregissör, utbildade mig på Dramatiska Institutet 1996-1999 och tycker att mina studier i teatervetenskap la en gedigen grund som väl kompletterade DIs mer praktiska och yrkesspecifika utbildning. Jag har också haft god nytta av dessa studier och de nätverk jag fick under utbildningen i relation till mitt arbete som prorektor vid Teaterhögskolan.

Läs en längre intervju med Carolina Frände.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Studievägledare

Idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 335
Tel: 08-674 73 20
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Konstvetenskap
Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Studievägledning ges via e-post.

Litteraturvetenskap (samt lärarutbildningen)
Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Musikvetenskap
Cécile Bardoux Lovén
E-post: studievagledare@music.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Teater- och dansvetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Studievägledning ges via e-post.

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube