Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya kurssidan.

I den här kursen rör vi oss från barocken via Linné och Bellman på 1700-talet, genom romantiken och naturlyriken, Strindberg och Lagerlöf, fram till det tidiga 2000-talets litteratur. Genom en rad svenskspråkiga verk diskuterar och problematiserar vi begrepp som svenskhet, nationell identitet och litterär kanon.

Under kursen går vi igenom litterära uttryck som klassisk allegori, politisk satir och barnlitteratur. Genom dem kan vi belysa hur det svenska har definierats i relation till natur, historia, och geografi i olika tider. 

Kursen ämnar ge en fördjupad förståelse av “svenskhetens” historia och litteraturens betydelse för den, samt till hur vi idag förstår dessa begrepp.

Kursen ges på grundnivå, halvfart, kvällstid.

ANSÖK HÄR