Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya kurssidan.

Dess perspektiv innefattar Tove Janssons estetiska uttryck och idéer ifråga om förhållandet mellan text och bild samt även av hennes bildkonstnärliga verksamhet. Författarskapets delar diskuteras mot bakgrund av dess helhet.