Du kan läsa Litteraturvetenskap II på helfart/dagtid eller halvfart/kvällstid. Observera att halvfart/kvällstid endast startar på höstterminer.

Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya kurssidan.

Upplägg

Fortsättningskursen Litteraturvetenskap II breddar din litteraturhistoriska kompetens samtidigt som kritiskt tänkande, teoretisk medvetenhet och vetenskapligt skrivande fokuseras.

Undervisningen på Litteraturvetenskap II består av både föreläsningar och seminarier. Kursen utgörs av fyra delkurser:

  • Att skriva om litteratur, 7,5 hp. Kursen tränar dig i skrivandet om litteratur. Du får författa en recension av en nyutkommen roman eller diktsamling avsedd för dagspress. Du får också skriva en vetenskaplig recension av en fackbok avsedd för en vetenskaplig tidskrift, och du får dessutom skriva en kort vetenskaplig analys.
  • Teoretiska perspektiv på äldre litteratur, 7,5 hp. Kursen gör nedslag i litteraturhistorien från antiken till 1800-talet utifrån fyra teoretiska ingångar: självframställning, litteratur och makt, skrattets litteratur, samt köns(för)handlingar.
  • Tematisk fördjupning, 7,5 hp. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett tema, som sedan utgör grunden för din B-uppsats. VT2020 erbjuds följande valbara fördjupningsinriktningar:
  1. Barnlitteratur, genrer och medier
  2. Litteratur och modernitet
  3. Självframställning i litteraturen
  • Uppsats, 7,5 hp. Under kursen lär du dig skriva en akademisk uppsats under handledning. Uppsatsen examineras på ett seminarium. Du lär dig också att opponera på en uppsats.

Examinatorer, vårterminen 2020

Caroline Haux, Thomas Götselius, Johan Lundberg, Maria Wahlström, Magnus Öhrn

Mer information om kursen finns i vår digitala kurskatalog.