Grundnivå

Litteratur och populärkultur, 7.5 hp

Kursen belyser begreppen populärlitteratur och populärkultur från olika synvinklar. Härvid uppmärksammas den populära litteraturens särart, dess förhållande till ”det bildade kretsloppets” litteratur och besläktade uttrycksformer i andra medier.

Representativa texter från olika genrer analyseras med hjälp av skilda analysmetoder. Genrer som analyseras är: kärleksroman, detektivroman, filmatiseringar och "novelizations" (filmer som transformeras till litterära texter), grafisk roman, äventyrsroman, fantasy. I fokus står genomgående populärlitteraturens och populärkulturens funktioner och effekter.

Kursen ges på grundnivå. Litteraturlistan i kursplanen är preliminär. Aktuell litteraturlista för vårterminen 2020 presenteras senast två månader före kursstart.

Läs mer i universitetets webbkatalog. Vid frågor om kursen, kontakta gärna kursansvarig lärare Per Israelson, per.israelson@littvet.su.se.

Examinator, vårterminen 2020

Per Israelson

ANSÖK HÄR
Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Telefontider:

Tisdagar och onsdagar, 13.30-15.30

Besökstiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post eller per telefon.

Studievägledning, litteraturvetenskap
Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Telefontider:

Tisdagar 10.30-11.30
Torsdagar 13-14

Studierektor, litteraturvetenskap

Per Anders Wiktorsson
Rum: 333
Tel: 08-16 43 70
E-post: per.anders.wiktorsson@littvet.su.se

Studierektor för lärarutbildningen, litteraturvetenskap
Maria Andersson
Rum: 335
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se