De vetenskapliga texterna är valda för att ge en bred orientering om litterär fantasy och om olika infallsvinklar inom forskningen kring denna. De skönlitterära verken omfattar perioden från 1800-talet fram till våra dagar och studeras i jämförelse med andra medier som film och dataspel.

Kursen ges på halvfart kvällstid.

Läs mer om hur det är att läsa litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Mer information om kursen finns i vår digitala kurskatalog.

ANSÖK HÄR


För preliminär litteraturlista se kursplanen i länken nedan.