Ikonisk konstsamlare och mecenat, lesbisk pionjär och ett självutnämnt geni. I det turbulenta 1900-talet gav Gertrude Stein syre åt en helt ny kulturepok, men vadade i grumliga vatten för att undkomma hotet från nazisterna.

Lyssna på programmet på Sveriges radios hemsida

Tiina Rosenberg. Photo: Eva Dalin

Om Tiina Rosenberg

Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes forskningsområden omfattar feministisk teater och teori, performance studies, genusvetenskap, queerstudier och kritisk teori. Tiina Rosenbergs senaste bok heter HBTQ spelar roll – mellan garderob och kanon och gavs ut 2018. Tiina Rosenberg undervisar i teatervetenskap på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Hon är forskningssamordnare vid Institutionen för kultur och estetik. 

Mer om Tiina Rosenbergs forskning.

Mer läsning

8/1, 2020: Tiina Rosenberg i Filosofiska rummet
20/9, 2019: Ny artikel av Tiina Rosenberg