Styrdokument

Organisationsplan

Här hittar du organisationsplanen för Institutionen för kultur och estetik. Dokumentet uppdateras kontinuerligt.

Verksamhetsplan

Här är planen för Institutionen för kultur och estetiks verksamhet.

Delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde med vidaredelegeringar för Institutionen för kultur och estetik

Uppdrag vid Institutionen för kultur och estetik

Här finns en förteckning över personerna med gemensamma ledningsuppdrag och personerna med ledningsuppdrag inom ämnena vid institutionen.

Protokoll från institutionsstyrelsen

Här publiceras protokoll från institutionsstyrelsen och från prefektens beslutssammanträden. Från och med den 1 oktober 2015 leds institutionen för kultur och estetik av en institutionsstyrelse. Mandatperioden för den nuvarande styrelsen sträcker sig fram till och med 31 december 2023.

Arbetsmiljö

Här finner du information om arbetsmiljö och lika villkor, arbetsmiljöombud, riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet, och handlingsplan för arbetsmiljön.

Återvinningssymbol i form av tre gröna pilar. Foto: MRR-photography

Miljöarbete

Miljöarbetet på Institutionen för kultur och estetik bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30-20.00
Fredag 07.30-17.00
Lördag-söndag STÄNGT

Besöksadress
Institutionen för kultur och estetik
Frescativägen 22B-26
Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för kultur och estetik
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens 106

Arkivfunktion
registrator.ike@su.se

Användbara kontaktuppgifter

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube