Tiina Rosenberg. Photo: Eva Dalin
Tiina Rosenberg.

Filosofiska rummet utforskar könets mysterier i ett samtal lett av Tithi Hahn. Frågor som diskuteras är bland annat synen på kön och transsexualitet, och om normer och kategoriseringar.

Övriga gäster är Sam Holmqvist, litteraturvetare, och teologen Philip de Croy.

Lyssna på programmet på Sveriges radios hemsida.

Om Tiina Rosenberg

Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap. Hennes forskningsområden omfattar feministisk teater och teori, performance studies, genusvetenskap, queerstudier och kritisk teori. Tiina Rosenbergs senaste bok heter HBTQ spelar roll – mellan garderob och kanon  och gavs ut 2018. Tiina Rosenberg undervisar i teatervetenskap på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Hon är forskningsansvarig vid Institutionen för kultur och estetik. Mer om Tiina Rosenbergs forskning.