Rebecca Brinch, Dirk Gindt, Andrea Kollnitz.

Andrea Kollnitz, docent och universitetslektor i konstvetenskap, får 5 924 231 kronor för forskningsprojektet ”Surrealismen i Sverige 1930-2000: Mellan närvaro och frånvaro”. Mer information om projektet.

Dirk Gindt, docent och universitetslektor i teatervetenskap, får 5 044 650 kronor för forskningsprojektet: ”Cirkumpolära performancekulturer: Transnationella och interkulturella perspektiv på urfolkens samtida scenkonst i Sverige, Kanada och Grönland”. Mer information om projektet.

Dessutom ingår Rebecca Brinch, universitetslektor i teatervetenskap, i forskningsprojektet  ”Att gestalta migration: Retorik, representation och reception i svensk barnteater”, förlagt vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Den totala beviljade summan för detta är 4 415 229 kronor. Mer information om projektet.