Krishantering

Vid allvarlig fara ring alltid 112!

  1. Sätt dig själv i säkerhet och vidta åtgärder för att förhindra ytterligare personskada.
  2. Ring 112 och tillkalla ambulans, polis och brandkår.
  3. Ring väktare 08-16 22 16.

Hjärtstartare vid institutionen

I entrén på Frescativägen 24E, bakom de röda sofforna utanför expeditionen sitter en hjärtstartare på väggen. När du tar ut hjärtstartaren ur skåpet larmas personal på sektionen för säkerhet samt väktaren som är utbildade i D-HLR (hjärt-lungräddning med defibrillering).

Brandsäkerhet vid institutionen

Alla lokaler ska utrymmas innan kritiska förhållanden inträffar vid brand eller hotsituationer. Med kritiska förhållanden menas, risk för människors liv och hälsa. Vid en brand ska alla omgående inleda utrymning via markerade säkra vägar ut till tryggheten.

Larma om hjälp

Om någonting händer och du behöver larma för att få hjälp ska du använda dig av numren i denna artikel.

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

Utbildningar i arbetsmiljö och säkerhet

Utbildningar i brandsäkerhet, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, arbetsmiljö och säkerhet på lab, utbildningar i KLARA samt krisplanering utförs av Fastighetsavdelningen och Biosäkerhetskommittén.

KONTAKT

Ambulans, polis, brandkår:
112

Väktare:
08-16 22 16

Väktare, efter kontorstid:
08-16 42 00

Reservnummer väktare:
08-15 42 00

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden):
1177

Presstjänsten:
08-16 40 90

Kontorstid:
Studenthälsan:
08-16 17 69, ingemar.dahlgren@su.se

Företagshälsovård:  
08-676 82 00

Mottagningar och studentombud
Studenthälsan

Studentombuden vid SUS

Anonym anmälan och polisanmälan på webben

Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom säkerhetssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt.

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube