Krishantering

Larma om hjälp

Om något händer och du behöver larma för att få hjälp ska du använda dig av nedanstående telefonnummer.

Akuta fall, ambulans, polis, brandkår med mera

Ring SOS Alarm: 112

Akuta säkerhetshändelser

Ring väktare: 08-16 22 16

Ring väktare, efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer till väktare: 08-15 42 00

Säkerhetsfrågor

Om du har frågor som rör säkerhet vänligen ring: 08-16 22 16

Tipstelefon för brott

Ring: 08-16 11 55

Strömavbrott

Vid strömavbrott kan man ringa säkerhetsenhetens reservnummer: 08-15 42 00

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Ambulans, polis, brandkår:
112

Väktare:
08-16 22 16

Väktare, efter kontorstid:
08-16 42 00

Reservnummer väktare:
08-15 42 00

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden):
1177

Presstjänsten:
08-16 40 90

Kontorstid:
Studenthälsan:
08-16 17 69, ingemar.dahlgren@su.se

Företagshälsovård:  
08-676 82 00

Mottagningar och studentombud
Studenthälsan

Studentombuden vid SUS

Anonym anmälan och polisanmälan på webben

Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom säkerhetssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt.

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube