Som tidigare har berättats har forskningsprojektet Att gestalta migration. Retorik, representation och reception i svensk barnteater beviljats medel av Vetenskapsrådet om 4 415 229 kronor.  

De medverkande forskarna kommer från olika discipliner och har tidigare forskat om svensk barn- och ungdomsteater ur såväl konstnärliga, kulturpolitiska som sociologiska perspektiv. Projektledare är Anna Lund, universitetslektor och docent vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, där forskningsprojektet är förlagt till. Hon, Rebecca Brinch, fil.dr i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, och Ylva Lorentzon, universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, kommer att i tre år arbeta med projektet. 

Mottagandets avtryck i scenkonsten

Projektet handlar om hur en värld i rörelse och Sveriges mottagande av asylsökande barn gör avtryck i scenkonsten. Barn med erfarenheter av flykt och omlokalisering möter tillsammans med barn som är födda i Sverige sceniska uttryck som gestaltar migration, ofta under skoltid. Men hur detta möte planeras, utförs och blir saknar vi kunskap om.

Rebecca Brinch
Rebecca Brinch fil.dr i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

−Syftet med vårt projekt är att skapa kunskap om barnteaterns potential att iscensätta ett inkluderande Sverige. Ett viktigt bidrag ligger i att utforska ett outforskat område om hur mening kring migration görs i kulturpolitik, på teaterscenen och i publikens tolkningar, säger Rebecca Brinch.

Om Rebecca Brinch

Rebecca Brinch disputerade vid Institutionen för kultur och estetik 2018 med avhandlingen Att växa sidledes. Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga. Hon undervisar just nu på kursen Teatervetenskap I. Mer om Rebecca Brinchs forskning.