Kim Skjoldager-Nielsen
Kim Skjoldager-Nielsen.

Han argumenterar här att även dystopisk konst kan vara den emotionella drivkraften i den hopfulla kampen mot klimatförändringar. Som exempel använder han bland annat artisten David Bowie och filmen Aniara.

Titeln är The Role of Dystopian Art in the Climate Crisis.

Texten på Peripetis hemsida

Om Kim Skjoldager-Nielsen

Kim Skjoldager-Nielsen är universitetslektor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han disputerade vid Stockholms universitet 2018 med avhandlingen Over the Threshold, Into the World: Experiences of Transcendence in the Context of Staged Events. Kim Skjoldager-Nielsen undervisar hösten 2020 på kursen Kulturteori och transnationell teater II. 

Mer om hans forskning.

Mer läsning

17/9: Daria Skjoldager-Nielsen och Kim Skjoldager-Nielsen om ledarskap vid gruppteatrar

15/6, 2020: Daria Skjoldager-Nielsen och Kim Skjoldager-Nielsen om eko- och klimatkrisen i ny text