De ger här med utgångspunkt i två föreställningsanalyser ett förslag på en estetik som förhåller sig till den människoskapade eko- och klimatkrisen. Det dystopiska lyfts fram som drivkraft i aktivismen som är en reaktion på krisen.

Artikelns titel är “Para-Antropo(s)cene Aesthetics between Despair and Beauty: A Matter of Response-Ability” och den finns att läsa på Nordic Theatre Studies hemsida.

Kim Skjoldager-Nielsen och Daria Skjoldager-Nielsen
Kim Skjoldager-Nielsen och Daria Skjoldager-Nielsen.

Om författarna

Daria Skjoldager-Nielsen är doktorand i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon skriver på sin avhandling med arbetstiteln Strategies for Audience Development in Swedish Public Theatres. Mer om hennes forskning.

Kim Skjoldager-Nielsen disputerade vid Stockholms universitet 2018 med avhandlingen Over the Threshold, Into the World: Experiences of Transcendence in the Context of Staged Events. Mer om hans forskning.