Texten handlar om katter och råttor och hur man genom historien har tänkt kring dödandet av dem. Dirke och Schuurman undersöker hur de historiskt förändrade relationerna mellan människan och djuren normaliseras genom att titta på dödandet av katter och råttor har gått och går till. Just dessa djurarter har länge levt sida vid sidan med oss människor. Genom att beskriva den trassliga historiska relationen dessa tre emellan visar författarna hur människans relationer till djur befästes under 1900-talet.

Texten har titeln From pest to pet. Liminality, domestication and animal agency in the killing of rats and cats, och finns fritt tillgänglig på nätet.

Artikeln på Trace: Journal for Human-Animal Studies hemsida

Karin Dirke
Karin Dirke, idéhistoriker vid Stockholms universitet.

Om Karin Dirke

Karin Dirke är universitetslektor och docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar om människans relation till djur i historien. Det kan till exempel handla om idéer om djurskydd eller 1800-talets diskussioner om stora rovdjur. Karin Dirke undervisar i idéhistoria på alla nivåer vid institutionen. Mer om Karin Dirkes forskning.