Campus om hösten. Träd i höstfärger och en man som cyklar. Foto: Ingmarie Andersson.
Campus om hösten. Foto: Ingmarie Andersson.

Institutionen för kultur och estetik är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten. De ämnen som finns vid institutionen är: idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Undervisning och forskning bedrivs i alla ämnena.

Behörighetskrav

  • Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i konstvetenskap eller motsvarande.
  • Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha förmåga att undervisa på svenska.
  • Den sökande ska också ha god samarbetsförmåga, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten bedöms i första hand inom ramen för ämnesområdet för anställningen. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser.

Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Meriterande är att ha visat administrativ skicklighet genom kursutveckling och kursansvar. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. Till ansökan ska bifogas CV, personligt brev, en redovisning av vetenskapliga meriter (publikationslista) med beskrivning av den sökandes forskningsprofil (1–2 sidor), en pedagogisk självreflexion (1–2 sidor) samt ett intyg från studierektor eller motsvarande som styrker undervisning och pedagogisk skicklighet.

Universitet kommer vid dessa rekryteringar främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Läs mer om tjänsterna och ansök:

Universitetslektorer i konstvetenskap

Universitetslektorer i konstvetenskap med inriktning antik–tidigmodern tid

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.