Personal

Sjukanmälan/VAB

Om du är sjuk eller hemma för vård av barn ska detta alltid anmälas till institutionen.

Sjukavdrag för dag 1–5 beräknas på månadslönen gånger 4,6 %. Vid längre sjukfrånvaro än 5 arbetsdagar beräknas avdraget i stället på månadslönen gånger 3,3 % från första frånvarodagen. Sjuklönen för dag 1–14 i sjukperioden är 80 % av sjukavdraget. För dag 15–365 betalas ett sjukpenningtillägg på 10 %. I stället för avdrag för karensdag görs fr.o.m. 2019-01-01 ett karensavdrag på 3,68 % av månadslönen. Karensavdraget är lika stort oavsett omfattning

Observera att fr.o.m. den 15:e dagen i en sjukperiod utgår sjukpenning från Försäkringskassan.

Göra sjukanmälan eller anmäla VAB i Primula

All sjukanmälan eller vård av barn registrerar du själv i Primula. Du loggar in i Primula med ditt universitetskonto genom länken: http://hr.su.se Klicka sedan på "Min sida" i vänstermenyn och därefter Sjuk/friskanmälan och följ instruktionerna.

OBS! För att registrera VAB måste du först registrera ditt/dina barn under rubriken "Personuppgifter" som du också hittar i vänstermenyn under "Min sida".

Sjukanmälan i Primula ska inte göras om du är sjukskriven längre än sju dagar. I dessa fall görs anmälan genom att fylla i blanketten som finns nedan, ”Försäkran i samband med sjukdomsfall”, till blanketten ska läkarintyget bifogas. Båda dokument ska lämnas till personalhandläggaren på institutionen, Magdalena Hernow.

Viktigt: om du är sjukskriven längre än 14 dagar behöver du från den 15:e dagen själv ansöka om sjukpenning på Försäkringskassans hemsida.

Nedan hittar du en pdf med information om hur du gör sjukanmälan och VAB i Primula.

Detta gäller för kvitton

Har du kvitton för läkemedel och vill ha ersättning, var god och skicka in dessa i original med internposten till Maud Lindqvist på Personalavdelningen. Vart och ett kvitto ska vara fäst på ett A4-papper med personnummer och namn längst upp på sidan.

Detta gäller för ersättning för sjukvårdsbehandling vid Stockholms universitet

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa