Internationellt utbyte

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Internt
  5. Internationellt utbyte

Internationellt utbyte

Stockholms universitet ska, enligt långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering.

Med internationalisering avses

  • kontakter med utlandet; studenters utlandsvistelser, samarbetsavtal med utländska lärosäten och
  • internationalisering av universitetets verksamhet; ökad närvaro av lärare och studenter från utlandet, internationellt fokus i undervisningen avseende val av inriktning, teorier och metoder.

Forskarmobilitet

Genom Internationell mobilitet på Studentavdelningen kan forskare, lärare och forskarstuderande anmäla sitt intresse för kortare forskningsvistelser vid fem olika universitet där Stockholms universitet har särskilda samarbetsavtal.

Personalmobilitet genom Erasmus+

Du som är anställd vid Stockholms universitet kan ansöka om medel för arbetsplatsförlagd personalfortbildning till exempel genom att ”jobbskugga” en kollega vid ett partneruniversitet eller företag i Europa.

Lärarmobilitet genom Erasmus+

Som lärare vid Stockholms universitet har du möjligheten att få finansiering för undervisning vid ett europeiskt universitet genom Erasmusprogrammet. Reglerna för lärarutbyte är enkla. Utbytet ger dig chansen att träffa kollegor och ta del av andra undervisningskulturer och pedagogiska metoder. Ta chansen att utvecklas både yrkesmässigt och personligt!