Administrativa system

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Internt
  5. Administrativa system

Ladok för medarbetare

Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här dokumenteras studenter inom grund-, avancerad- och forskarnivå.

Primula

Primula är universitetets personalsystem och alla anställda på universitetet har tillgång till databasen.

SISU

SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet. Utbildningsdatabasen innehåller kursplaner, utbildningsplaner och det årliga utbildningsutbudet.

Personalsök

Stockholms universitets personalkatalog och innehåller information om dina arbetsuppgifter, var du har ditt kontor och dina kontaktuppgifter.

TimeEdit 3

Alla scheman, samt alla lokalbokningar görs i schemamotorn TimeEdit 3. En webbaserad databas där du själv kan söka fram ett schema utifrån kurs, lärare, lokal osv.