Utlysningar sker oftast i samband med övriga ansökningar till universitetet, (15 mars och 15 september) men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

Forskarutbildningen i musikvetenskap vid Stockholms universitet har samarbeten med motsvarande utbildning vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet: doktorandernas textseminarier och vissa kurser är samplanerade.

Allmänt gäller att din ansökan så tydligt som möjligt ska styrka dina meriter och övertyga om att du har goda förutsättningar att tillgodogöra dig vår forskarutbildning. En väl genomtänkt, konkret och intresseväckande avhandlingsplan är viktig för helhetsintrycket.

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i musikvetenskap kan du ta kontakt med Joakim Tillman via e-post: johanna.ethnersson.pontara@music.su.se.