Forskningsområden

Idéhistoria som forskningsområde

Idéhistoria vid Stockholms universitet är ett forskningsämne som präglas av påtaglig bredd men som bottnar i ett intresse för historisering.

Konstvetenskap som forskningsområde

I konstvetenskap bedrivs forskning av anställda doktorander, lektorer, forskare och professorer. Ämnet publicerar regelbundet forskningsresultat i Stockholms universitets publikationsserier.

Kulturarv som forskningsområde

Kulturarv är ett av Stockholms universitets profilområden. Kulturarvsstudier är ett tvärvetenskapligt och internationellt växande forskningsfält, som studerar hur det förflutna används, värderas och institutionaliseras i samtiden.

Litteraturvetenskap som forskningsområde

Litteraturforskning är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.

Musikvetenskap som forskningsområde

Musikvetenskap har som funktion att beskriva och förklara musik och musikalisk kunskapsbildning, samt den musikutbildning och det konstnärliga skapande som förekommer och har förekommit i samhället.

Teatervetenskap som forskningsområde

Teatervetenskap, som även omfattar dansvetenskap och performancestudier, är en aktiv och internationellt inriktad forskningsmiljö. Det går sammanfattningsvis att identifiera följande fyra aspekter som utmärker teatervetenskaplig forskning och undervisning vid Stockholms universitet.

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Anna Bortolozzi
Studierektor för litteraturvetenskap
Carin Franzén
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube