Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ämnesdidaktik

Ny ämnesdidaktisk institution från årsskiftet

Den 1 januari 2022 slås Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Institutionen för språkdidaktik (ISD) och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) ihop till nya Institutionen för ämnesdidaktik. Ny webb lanseras den 25 januari.

Undervisning vårterminen 2022

Under vårterminen 2022 kommer undervisningen delvis vara campusförlagd och delvis på distans. Se vad som gäller för just din kurs via ditt schema.

Intervju med Ebba Theorell som har disputerat

Fredag den 10 december disputerade Ebba Theorell, fil. dr. i ämnesdidatik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik. Avhandlingens titel är: Kraft, form, transformationer. Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek.

Caroline Klintborg i podden Teologi i tiden

I poddavsnittet berättar hon om sin senaste studie från Asarums pastorat i Blekinge från boken "Avstånd Delaktighet Längtan. Gudstjänst i en tid av religiös förändring."

Strategiska medel tilldelas projekt om undervisning och lärande i ekonomi

Områdesnämnden vid Stockholms universitet har beviljat 92 000 kr till projektet "Advancing teaching and learning in economics – in trade, migration and taxation". Cecilia Lundholm leder projektet.

Skolforskningsinstitutet beviljar medel till nytt projekt

Forskningsprojektet "Problemsituationer, lärandemodeller och undervisningsstrategier (PLUS) – design av ett professionsstöd för yngsta elevernas förståelse av positionssystemet" leds av Inger Eriksson.

Intervju med Steven Dahl som har disputerat

Fredag den 12 november försvarade Steven Dahl sin avhandling: Lärdomar av folkmord Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering.