Internt

Intern information

Medarbetarkalendarium

Kalendarium Institutionen för ämnesdidaktik (TimeEdit)

Mejla till lokalbokning@hsd.su.se för bokning i TimeEdit. Mejla till info@hsd.su.se för synlighet på webbplatsen under Evenemang.

OBS! Kalendariet uppdateras kontinuerligt. 

 

Krisplan vid HSD

Här hittar du telefonnummer till kontaktpersoner vid akuta händelser och checklistor vid kriser.