Vår vision är en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö där olika humanvetenskaper, naturvetenskaper och matematik verkar tillsammans för att utnyttja varandras kunskaper och metoder. CEK ska engagera och driva projekt tillsammans med andra forskare och institutioner inom Stockholms universitet men ska också delta i internationella samarbeten.

CEK verkar för att bryta upp den splittring som finns mellan biologi och humanvetenskaper, men också mellan olika humanvetenskapliga ämnen och forskningsprogram. Vår uppfattning är att uppdelningen i naturvetenskap och humanvetenskap är konstlad och omotiverad vad gäller studier av kultur, och att olika vetenskapsområden kan vitalisera varandra.

Vetenskapliga framsteg är ofta produkten av en stark interaktion mellan data och teori. Empiriska data ger inspiration och riktning för teoretiskt arbete som i sin tur måste utvärderas med ytterligare empiriskt arbete. Matematik är ett viktigt redskap vid teoretiskt arbete, för att formalisera idéer och teorier, utvärdera logiska konsekvenser och generera testbara förutsägelser. Hos CEK existerar teoretiska, matematiska och empiriska angreppssätt och synvinklar parallellt från en mängd discipliner.