Huset & lokalerna

Köken

Det finns fyra kök vid institutionen. Musikvetenskapens kök, konstvetenskapens kök, pentryt på Frescativägen 26, 4 tr och köket på Frescativägen 24E, 3 tr. I köken finns tillgång till kaffe, frukt och mjölk, samt möjlighet att förvara och tillreda enklare luncher.

Lokalbokning

I TimeEdit 3 görs alla enskilda lokalbokningar, om du behöver en lokal för ett möte, eller behöver ändra lokal för din kurs.

Lokaler i Manne Siegbahnhusen

Undervisningssalarna i Manne Siegbahnhusen består av en hörsal, två bibliotek, sju seminarierum och två mötesrum.

Lokaler i Geovetenskapens hus

När våra egna lokaler inte räcker till bokar vi också undervisning i Geovetenskapens hus.