Huset & lokalerna

Köken

Det finns fyra kök vid institutionen. Musikvetenskapens kök, konstvetenskapens kök, pentryt på Frescativägen 26, 4 tr och köket på Frescativägen 24E, 3 tr. I köken finns tillgång till kaffe, frukt och mjölk, samt möjlighet att förvara och tillreda enklare luncher.

Följande information gäller för köket på Frescativägen 24E:

Köksvecka

Vi är många som använder oss av köket och en förutsättning för att det ska vara trivsamt där är att alla städar efter sig och hjälps åt att hålla ordning. Alla som är anställda på litteraturvetenskap, idéhistoria och teatervetenskap över 50% tilldelas också en köksvecka per termin då man har extra ansvar för köket. Att ha köksvecka innebär att man sätter igång och tömmer diskmaskinen (diskmedel finns i skåpet under diskhon), att man håller lite extra ordning och att man tömmer sumpen i kaffeautomaten och fyller på med nytt kaffe, choklad och mjölkpulver. Köksveckan delar du med en eller två kollegor och schemat sitter uppsatt på kylskåpet i köket.

Kaffeautomaten

Kaffeautomaten ska fyllas på med kaffe, choklad och mjölkpulver 2-3 gånger i veckan. När automaten fylls på ska också sumpen och spillhinken tömmas. Instruktion till hur du gör finns på insidan av maskinens lucka.

Den som har köksvecka ansvarar också för kaffeautomaten.

Bokmärk och dela Tipsa