Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Välkommen till Humanistiska fakulteten!

Humanistiska fakulteten består av 19 institutioner, centrum och institut. Vi ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen. Här studerar över 10 000 studenter och vi har nästan 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

Mentorsprogram för juniora forskare vid Humanvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området sjösätter i september 2017 ett mentorsprogram för juniora forskare. Programmet är avsett främst som karriärstöd och mentorerna kommer att fungera som bollplank och rådgivare. Omfattning är på ett år med cirka tre möten per termin.

Orientation day

Introduction Day for Master Students at the Faculty of Humanities

The Introduction Day is an informative session for international students about to start their studies at the master's level at the Faculty of Humanities. To cover everything you need to know as a new student, the Introduction Day will give you an introduction in the wide range of opportunities offered at the Faculty.

Doktorshattar och diplom på ett bord

Welcome Day for PhD Students

The Humanities, Social Sciences and Law Faculties are organizing a welcome day for PhD students where various aspects of the PhD program will be discussed.

Klas Ekman och Magnus Bremmer, Bildningspodden

Bildningspodden – En podcast för vetgiriga

I Bildningspodden kan du varje vecka höra några av landets ledande forskare inom humaniora i ett spännande samtal om en historisk person, företeelse, idéströmning eller konstverk.

Puff för Dekanus har ordet
Puff möteskalendarium
Humanistiska fakultetens forskarskola puff

Sök kurser och program

Sök kurser och program Till utbildningskatalogen