Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Välkommen till Humanistiska fakulteten!

Humanistiska fakulteten består av 19 institutioner, centrum och institut. Vi ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen. Här studerar över 10 000 studenter och vi har nästan 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetetens valberedning presenterar sitt förslag till dekanat samt ledamöter till fakultetsnämnden för mandatperioden 2018-2020.

Doktorshattar och diplom på ett bord

Welcome Day for PhD Students

The Humanities, Social Sciences and Law Faculties are organizing a welcome day for PhD students where various aspects of the PhD program will be discussed.

Doktorspromovering

Sök någon av våra 13 doktorandplatser

Inför vårterminen 2018 utlyser Humanistiska fakulteten 13 platser inom doktorandutbildningen. Välkommen med din ansökan!

Plattan

Profilseminarier hösten 2017

Humanvetenskapliga områdesnämnden fortsätter traditionen att bjuda in till samtal om ämnesövergripande teman av hög angelägenhetsgrad för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Liksom tidigare terminer behandlar höstens seminarier såväl profilområdesteman som frågor av generell karaktär.

Klas Ekman och Magnus Bremmer, Bildningspodden

Bildningspodden – En podcast för vetgiriga

I Bildningspodden kan du varje vecka höra några av landets ledande forskare inom humaniora i ett spännande samtal om en historisk person, företeelse, idéströmning eller konstverk.

Puff för Dekanus har ordet
Puff möteskalendarium
Humanistiska fakultetens forskarskola puff

Sök kurser och program

Sök kurser och program Till utbildningskatalogen