Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2017
Tisdag 5 september, kl 13- 15
Tisdag 10 oktober, kl 13-15
Tisdag 14 november, kl 13-15
Tisdag 12 december, kl 13-15

Vårterminen 2018
Tisdag 23 januari, kl 14-ca 15. OBS! Under internat, Görvälns slott, Järfälla
Tisdag 6 mars, kl 13-15
Tisdag 24 april, kl 13-15
Tisdag 12 juni, kl 13-15

Lokal: Gula villan, Frescati

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd Höstterminen 2017
Måndag 28 augusti, kl 09.00-10.30
Fredag 29 september, kl 09.00-10.30
Måndag 6 november, kl 13.00-14.30
Fredag 1 december, kl 14.00-15.30

Förmöten inför nämnd Vårterminen 2018
Måndag 15 januari, kl 09.00-10.30
Måndag 26 februari, kl 09.00-10.30
måndag 16 april, kl 09.00-10.30
Fredag 1 juni, kl 09.00-10.30

------------------------------------

Prefektmöten

Höstterminen 2017
Torsdag 7 september, kl 13-15
Torsdag 12 oktober, kl 13-15
Torsdag 16 november, kl 13-15
Torsdag 30 november, kl 13-15 (budget)

Vårterminen 2018
Torsdag 1 februari, kl 13-15
Torsdag 15 mars, kl 13-15
Torsdag 26 april, kl 13-15
Torsdag 31 maj, kl 13-15


Lokal: Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2017
Torsdag 7 september, kl 10-12
Torsdag 26 oktober, kl 10-12
Torsdag 14 december, kl 10-12

Vårterminen 2018
Torsdag 1 februari, kl 10-12
Torsdag 22 mars, kl 10-12
Torsdag 26 april, kl 10-12
Torsdag 24 maj, kl 10-12

Lokal: Kungstenen, Aula Magna, Frescati.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Peter Bretschneider

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2017
Torsdag 28 september, kl 09.30-12
Torsdag 30 november, kl 09.30-12

Vårterminen 2018
Torsdag 15 februari, kl 09.00-11.00
Torsdag 3 maj, kl 09.00-11.00

Lokal: Gula villan, Frescati

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Peter Bretschneider

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2017
Onsdag 20 september, kl 10-12
Onsdag 8 november, kl 10-12

Lokal: Gula villan, Frescati

Kallelse och mer information skickas med e-post ca en vecka före mötet.
Kontaktperson: Nathalie Björling

-----------------------------------------

Sektionsberedningar


Språkvetenskapliga ämnen

Höstterminen 2017

Fredag 1 september 13-14.30 OBS dag!
Torsdag 5 oktober 13-14.30
Torsdag 9 november 13-14.30
Torsdag 7 december 13-14.30

Lokal: Gula villan, Frescati
 

Historisk-filosofiska ämnen

Höstterminen 2017
Torsdag 31 augusti 13-14.30 OBS dag!
Fredag 6 oktober 13-14.30
Fredag 10 november 13-14.30
Fredag 8 december 13-14.30

Lokal:  Gula villan, Frescati

Kallelse och information skickas med e-post närmaste tisdag före möte. Kontaktperson: Yliali Asp