Samarbeten & partnerskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Samverkan
  5. Samarbeten & partnerskap

Samarbeten & partnerskap

Humanistiska fakultetens samlade aktiviteter i fråga om samverkan är mycket omfattande. Våra lärare och forskare arbetar på många olika sätt med samverkan med det omgivande samhället (föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media m.m.). Här presenterar vi några av fakultetens pågående samverkansprojekt.

I tidigare källarvåningen på Manne Siegbahn-laboratoriet skapas en ny mötesplats mellan konst och vetenskap. Verksamheten kallas Accelerator och är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Magasin III

Accelerator får konst att möta vetenskap

Stockholms universitet och Magasin III gör en gemensam satsning. I tidigare Manne Siegbahn-laboratoriet skapas en ny mötesplats mellan konst och vetenskap.

Magnus Bremmer och Klas Ekman

Bildningspodden – En podcast för vetgiriga

Stockholms universitets folkbildande podcast Bildningspodden blev direkt en stor succé och publikfavorit. Bakom idén och produktionen står Magnus Bremmer, forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och kulturjournalist, och Klas Ekman, författare och journalist.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk folklivsforskning har funnits sedan snart hundra år. När finansiering via den Hallwylska donationen inte längre var möjlig, beslutade Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets rektor och Nordiska museet att ingå ett samarbetsavtal som innebär att en gästprofessor i etnologi anställs och att anställningen knyts till ett forskningstema.

Kontakt

Kanslichef
Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: felicia.markus@su.se

Kommunikatör
Anna Frykholm
Telefon: 08-12 07 62 59 
E-post: Anna Frykholm

Bildningspodden