Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Välkommen till Humanistiska fakulteten!

Humanistiska fakulteten består av 14 institutioner, centrum och institut. Vi ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen. Här studerar drygt 10 000 studenter och vi har nästan 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

Vikingar reste runsten av rädsla för klimatkatastrof

Flera uttryck på Rökstenen – världens mest kända vikingatida runsten – antyder att inskriften handlar om strider och forskare har i över hundra år försökt koppla inskriften till krigiska bragder. Tack vare ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med bland annat Olof Sundqvist, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet, kan en ny tolkning nu publiceras.

Anders Götherström beviljas närmre 50 miljoner

Anders Götherstöm, professor vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, har beviljats medel från rådsprofessorprogrammet, Vetenskapsrådet, för projektet "Förhistoriska mikrober och människor". Medel har beviljats åren 2019-2029 om totalt 50 miljoner kronor.

humfak 100

100 år av humaniora

 År 2019 fyllde Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 100 år. Det firade vi genom att anordna en rad olika aktiviteter för att sätta ljus på och fördjupa sig i humaniora.

Dekanbloggen
Puff möteskalendarium
Humanistiska fakultetens forskarskola puff

Sök kurser och program

Sök kurser och program Till utbildningskatalogen