Regelverk och beslut

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut

Regelverk och beslut

Universitetets verksamhet styrs i första hand av Högskolelagen och Högskoleförordningen. Internt inom universitetet fattas också beslut om hur verksamheten ska bedrivas och lokala regler för detta. Sådana beslut kan fattas bland annat i universitetsstyrelsen, fakultetsnämnden och institutionsstyrelsen, samt av rektor, dekanus och prefekter.

Regelboken

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattas av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningsschefen.

Kontakt

Kanslichef
Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: felicia.markus@su.se

Controller
Polina Mörk
Telefon: 08-120 760 63
E-post: polina.mork@su.se

Emma Geira (föräldraledig)
Telefon: 08-16 66 53
E-post:controller@hum.su.se

Personalhandläggare
Charlotte Fowler
Telefon: 08- 16 29 03
E-post: rekrytering@hum.su.se

Kenneth Hjalmarsson
Telefon: 08-16 21 30
E-post: rekrytering@hum.su.se

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 45
E-post: utbildning@hum.su.se

Johanna Andersson Raeder
Telefon: 08-16 22 65
E-post: johanna.andersson.raeder@su.se

Handläggare
Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se

Sandra Eriksson
Telefon: 08-12 07 62 91
E-post: sandra.ericson@su.se

Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: sandra.persson@su.se 

Monika Karlsson 
Telefon: 08-16 22 56
E-post: monika.karlsson@su.se