Humanistiska fakulteten tillämpar Stockholm universitets centrala regler för studentinflytande. Har du frågor som rör studentinflytande på fakultetsnivå, kontakta handläggare Yliali Asp vid fakultetskansliet, yliali.asp@su.se

Läs mer på universitetets centrala hemsida